TicketsBrugge - EN
Location
ZoWe
Organizer
Van Ackerstichting vzw
Entrance fee
6 - 6 euro
  • Home/
  • Events/
  • Welke veranderingen zijn nodig bij de aanpak van een nieuwe gezondheidscrisis?

Welke veranderingen zijn nodig bij de aanpak van een nieuwe gezondheidscrisis?

Panelgesprek met minister Frank Vandenbroucke en professionelen uit de zorgsector

Image 631ef8eaa571d

Split up

Description

Nu een gezondheidscrisis als COVID eindelijk bedwongen lijkt, is een evaluatie van de voorbije aanpakken een doordachte visie en strategie in het licht van een mogelijke nieuwe crisis zeker op zijn plaats.
Naast de goede punten ook leren uit de minder goede punten. Een soort SWOT-analyse.
Want kijk, tijdens de voorbije crisis bewijst de Sociale Zekerheid haar maatschappelijke betekenis als collectief sociaal stelsel. Maar, alhoewel iedereen recht heeft op gezondheidszorg, is die zorg nog lang niet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
Want kijk, onze professionele zorgverstrekkers krijgen op regelmatige tijdstippen terecht van alle kanten applaus. Maar, tegelijk voelen diezelfde zorgverstrekkers zich vaak in de steek gelaten.
Het agressieve en taaie virus zet de draagkracht van de zorgsector onder hoge druk. Heel wat maatregelen komen er noodgedwongen met vallen en opstaan. En ook de wetenschappelijke inzichten krijgen het hard te verduren.
De dagelijkse droge cijfers over opnames en sterfgevallen, het leed van naasten en vrienden wegen op de bevolking, de praktijkmensen en het beleid. En dus niet enkel woonzorgcentra, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken maar ook de geestelijke gezondheidszorg moet een tandje bijsteken.
Wat denken de professionelen, die met beide voeten in de praktijk staan over zo’n toekomstig draaiboek ?
En welke prioritaire aandachtspunten schuiven zij naar voor ? En wat denkt de Minister ?

Op zaterdagvoormiddag 29 oktober 2022 confronteren vijf gezondheidsverstrekkers hun opmerkingen en voorstellen met de visie van Minister Frank Vandenbroucke :
- Caroline Vanden Broecke, verpleegkundige van het Woon Zorg Centrum De Vliedberg Brugge,
- Lieve Callewaert, huisarts in het Wijkgezondheidscentrum De Bruggen te Brugge,
- Lore Awouters, een afgestudeerde verpleegkundige van de Hogeschool Vives campus Kortrijk,
- Frank Schillewaert, algemeen directeur van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord -West-Vlaanderen
- Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint-Jan Brugge.

Locatie: ZoWe, Barrièrestraat 2d, 8200 Brugge

made by