Privacy policy

Privacy-beleid

De organisator en Brugge Plus respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en het gebruik dat de organisator en Brugge Plus van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


1. Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van deze website kunnen zich via de site registreren. Daarbij kunnen volgende soort gegevens verwerkt worden: * Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer... * Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies... * Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke interesses... De gegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door de organisator opgenomen in de databank van de organisator en Brugge Plus vzw, Wollestraat 53, 8000 Brugge. Gebruikers die zich registreren via deze site, geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het hier uitgeschreven privacybeleid.


2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De organisator of Brugge Plus kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor meerdere verwerkingsdoeleinden zoals daar zijn: de afhandelingen van bestellingen van tickets, het op de hoogte houden van wijzigingen in het aanbod, het toesturen van nieuwsbrieven van de organisator, statistisch onderzoek, werkplanning en het bestrijden van fraude en inbreuken. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij Brugge Plus vzw, Wollestraat 53, 8000 Brugge of de organisator zelf (contactgegevens zie hoofdwebsite). U krijgt dan een uitprint toegestuurd over de gegevens die over u worden bijgehouden. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.


3. Doorgeven van gegevens aan derden

De door u verstrekte gegevens worden ter beschikking gesteld van de geregistreerde persoon zelf, gerecht en politiediensten, de organisator van het evenement waarvoor u tickets reserveerde en/of aankocht.


4. Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee heeft het recht de geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. U stuurt hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar de verantwoordelijke voor de gegevensregistratie bij Brugge Plus vzw, Wollestraat 53, 8000 Brugge. U krijgt dan een uitprint toegestuurd over de gegevens die over u worden bijgehouden door Brugge Plus vzw.

 
5. Cookies

Bij internetbezoek plaatst Brugge Plus vzw cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar deze website surft. Het is de bedoeling hierdoor een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Elke gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar browser zodanig te configureren dat hij waarschuwt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. In dat geval kan de goede werking van de site niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. Met trafiek- en profielanalyse kan dan de werking en het dienstenaanbod van deze website verder geoptimaliseerd worden. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt.


6. Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacybeleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.


7. Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u de organisator of Brugge Plus vzw contacteren:

o   Brugge Plus vzw, dienst Tickets Brugge, Lange Vesting 112, 8200 Brugge, per mail via: tickets@inenuitbrugge.be 

o   In&Uit (Concertgebouw), 't Zand 34, 8000 Brugge. Openingsuren: van maandag tot zaterdag: 10u tot 17u. Zon- en feestdagen: 10u tot 14u. Gesloten op 25/12 en 01/01

o   Helpdesk: bereikbaar van maandag tot vrijdag van 14u tot 17u, behalve op feestdagen. Op dit nummer kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.