Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Versie – 07/05/2015


Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via deze online website ontworpen door Brugge Plus vzw. Brugge Plus vzw biedt tickets te koop aan in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de opstelling, het verloop, de kwaliteit van de voorstelling, wijzigingen van plaats, datum of prijs, beschikbaarheid, noch voor annulatie van een evenement. De eventuele aansprakelijkheid van Brugge Plus vzw is dan ook beperkt tot de verkoop en distributie van tickets.

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

Lees ook onze bepalingen i.v.m. Privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.


1. Plaatsen van een bestelling

De tickets worden geboekt van het ogenblik van het aanvaarden van uw betaling. U ontvangt een mail van Ogone (betaalinstelling). Na de betaling wordt tevens een bevestigingsmail, met de details van uw boeking, verzonden.

Gelieve uw spam of ongewenste mails na te kijken, wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt binnen de dag van uw boeking. Indien u deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens uw boeking.

Indien u ervoor koos de tickets per post toegestuurd te krijgen, wordt hiervoor een verzendkost aangerekend. Die wordt automatisch bij uw bestelling aangevuld. Nadien ontvangt u eveneens een bevestigingsmail. De tickets worden per post toegestuurd. Zie '3. Levering'.

Indien u koos om uw tickets als e-tickets te ontvangen (elektronische tickets die u zelf kan afdrukken), indien deze optie beschikbaar is bij de voorstelling, dan worden de tickets eveneens verzonden als bijlage (PDF) in uw bevestigingsmail.

2. Betaling

Bij betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van Ogone, is er sprake van onmiddellijke betaling. U ontvangt van Ogone een mail met uw betaalgegevens. Kort daarna ontvangt u tevens onze bevestigingsmail.

Ogone is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.


3. Levering

We bieden 3 mogelijkheden aan, met name:

· E-ticket (PAH ticket)

Na uw aanvaarde betaling, krijgt u naast de mail van Ogone, kort daarna een bevestigingsmail. In deze mail krijgt u een overzicht van uw bestelling en worden de e-tickets als bijlage in PDF meegenomen.
Per aangekocht ticket zit een afzonderlijke PDF die u thuis dient af te drukken en mee te brengen naar de toegangscontrole waar de voorstelling plaats zal vinden.

E-tickets zijn niet altijd als mogelijkheid voorzien, daar niet op alle locaties gescand kan worden.

Een e-ticket bevat een barcode en kan slechts 1 keer gescand worden. Deze is uniek per ticket. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.

Wanneer e-ticket mogelijk is, worden geen extra kosten aangerekend.

Om uw e-tickets af te kunnen drukken moet u beschikken over een PDF-reader. Deze software kan u gratis op het internet vinden.

Bij het afdrukken van e-tickets zorgt u voor een duidelijke afdruk (op wit papier). Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner.

· Per post

Na uw geaccepteerde betaling, krijgt u naast de mail van Ogone, kort daarna een bevestigingsmail. In deze mail krijgt u een overzicht van uw bestelling.
De tickets worden per post door ons verzonden naar uw opgegeven adres.

Bij deze mogelijkheid worden extra kosten aangerekend voor de verzending.
Voor België bedraagt deze 2 euro, buiten België 4 euro. Aangetekend is ook mogelijk, dit kost 8 euro.

Wanneer u uw tickets binnen de 7 dagen niet zou ontvangen hebben, gelieve met ons contact op te nemen.

De aankoop van tickets per post is slechts tot 7 dagen voor de voorstellingsdatum mogelijk, rekening houdende met de algemene verzendtermijnen (weekends, feestdagen in binnen en-buitenland).

Het is belangrijk dat uw opgegeven mailadres en adresgegevens correct zijn. Gelieve dit bij elke bestelling goed na te kijken. Bij foutieve gegevens kunnen wij niet garanderen dat de tickets verzonden kunnen worden of nog tijdig aan zullen komen.

· Zelf op te halen

Voor sommige voorstellingen is de mogelijkheid ‘zelf ophalen’ beschikbaar:
wanneer e-tickets niet mogelijk zijn en per post niet meer verzonden kan worden.
Dit is niet standaard als keuze beschikbaar.

U ontvangt na uw aanvaarde betaling een mail van Ogone en daarna een bevestigingsmail met een detail van uw bestelling. In deze mail kunt u de mogelijkheden lezen waar u de tickets kan ophalen.
Dit kan sowieso elke dag bij In&Uit.
In&Uit, gelegen op ’t Zand 34, Brugge, is elke dag open van 10u tot 17u.
Op zon- en feestdagen tot 14u. Op Kerstdag en Nieuwjaar is In&Uit gesloten.


4. Terugbetaling

Tickets worden niet terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd. Terugbetaling omwille van niet-opgehaalde tickets of niet-aangekomen tickets via de post is eveneens niet mogelijk.

Verzendkosten worden nooit terugbetaald.


5. Ruil

Tickets kunnen niet geruild worden.

6. Wijzigingen

Indien de organisator/producent de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het de organisator/producent die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild. Afhankelijk van de overeenkomst tussen Brugge Plus vzw en de organisator/producent zal de terugbetaling of omruiling al dan niet gebeuren via Brugge Plus vzw.

De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld door ofwel de organisator, of door Brugge Plus vzw van de te volgen procedure.


7. Overzicht kosten

· Reservatiekosten

Het al dan niet aanrekenen van onze reservatiekosten hangt af van organisator tot organisator. Deze worden steeds bij het overzicht, voor uw betaling, aangegeven wanneer dit van toepassing is.

· Verzendkosten

Op e-tickets worden geen kosten aangerekend voor verzending.

Wanneer tickets per post verzonden worden, worden volgende kosten aangerekend:
België: 2 euro
Buiten België: 4 euro
Aangetekend: 8 euro

· Handlingkosten:

o Tickets verloren

Wanneer u uw tickets verloren bent en deze opnieuw wenst te krijgen, wordt hiervoor een kost aangerekend van 1 euro/ticket.

E-tickets kunnen gratis opnieuw verzonden worden of via ‘uw account’ op de ticketpagina opgevraagd worden. Daar kunt u een overzicht vinden van uw bestellingen via de ticketwebsite en de e-tickets zelf opnieuw afdrukken. Opgelet, deze zijn slechts 1 keer bruikbaar, zelfs bij meerdere afdrukken. Fraude zal juridisch vervolgd worden.

o Etickets aan de balie herafdrukken

Wanneer u uw e-tickets aan de balie van In&Uit wenst te laten afdrukken, wordt hiervoor een kost aangerekend van 1 euro/ticket.


8. Opvolgen bestelling

Voor informatie over uw bestelling kan u steeds terecht bij Brugge Plus vzw of de organisator/producent zelf. De contactgegevens van Brugge Plus vzw kan u op het einde van deze voorwaarden vinden.


9. Klachten

Bij eventuele klachten verzoeken wij u die aangetekend te versturen naar Brugge Plus vzw (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer, bevestigingsmail.

10. Algemeen

De verhoudingen tussen de opdrachtgever en Brugge Plus vzw zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel.

De niet-uitoefening door Brugge Plus vzw of de organisator van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

Brugge Plus vzw en de organisator hebben het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

11. Contactgegevens

o Brugge Plus vzw, dienst Tickets Brugge, Lange Vesting 112, 8200 Brugge,
per mail via: tickets@inenuitbrugge.be. Op dit adres kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.

o In&Uit (Concertgebouw), 't Zand 34, 8000 Brugge.
Openingsuren: van maandag tot zaterdag: 10u tot 17u. Zon- en feestdagen: 10u tot 14u. Gesloten op 25/12 en 01/01.

° Helpdesk: bereikbaar van maandag tot vrijdag van 14u tot 17u, behalve op feestdagen. Op dit nummer kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.